Европейски програми

Спорт Дженерейшън ООД е бенефициет по програма – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Бенефициент: Спорт Дженерейшън ООД

Обща стойност: 9500.00 лв., от които 8075.00 лв. европейско и 1425.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.Основна информация за проекта:

Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Основни цели и резултати на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Резултат за предприятието е устойчивото развитие и сигурност за работните места, които не са редуцирани. Запазванeто им през пеирода на пандемията, във връзка с това, че разходите по проекта покриват фонд работна заплата, личен труд на управителя и осигуровките за сметка на републиканския бюджет.

Последна редакция на 07.07.2020 г.